Biblioteka
Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska w Katowicach

Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (cdpgs.katowice.pl/biblioteka), to biblioteka fachowa, działająca od 1995 roku.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne z zakresu: botaniki, zoologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa i edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego/Górnego Śląska. Zbiory obejmują m.in. książki, czasopisma, prace naukowe, pomoce dydaktyczne, druki ulotne, fotografie; dokumenty publikowane i niepublikowane.

Zbiory są katalogowane i indeksowane w systemie MAK.

Zdigitalizowane zbiory udostępniane są w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (sbc.org.pl/dlibra), w kolekcjach: "Biblioteka CDPGŚ" oraz "Natura Silesiae".

UWAGA!
Trwają obecnie prace nad pełną indeksacją baz oraz utworzeniem nowych baz tematycznych. Indeksacji nie podlegają bazy:

  • Baza wydawnictw ciągłych
  • Baza dokumentów kartograficznych
  • Pomoce naukowe pracowników CDPGŚ.

Wszelkie uwagi dotyczące bazy bibliograficznej online oraz brakujących pozycji, prosimy kierować na adres: biblioteka@cdpgs.katowice.pl

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych
Zbiory biblioteczne udostępniane są zgodnie z regulaminem biblioteki. Z uwagi na niewielką liczbę miejsc w bibliotece oraz możliwość czasowego pobytu pracowników poza siedzibą Centrum, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ze starszym referentem ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw - panią Martą Dudą, tel. (+48 32) 757 47 21, 757 47 26 wew. 622, e-mail: biblioteka@cdpgs.katowice.pl

Godziny otwarcia biblioteki dla Czytelników:
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.00

Uwaga: w nagłówkach strony zastosowano śląski krój pisma - Silesiana 2006, na podstawie licencji: www.slaskie.pl/silesiana/licencja.htm

Bazy Biblioteki CDPGŚ

Wszystkie bazy, z wyjątkiem „Bazy bibliograficznej”, dotyczą zbiorów bibliotecznych dostępnych w siedzibie CDPGŚ. Fragmenty książek oraz artykuły z czasopism są również dostępne w "Bazie dokumentów skserowanych/wydrukowanych".
Bazy, które nie posiadają aktywnych linków - są w przygotowaniu.

Książki

Baza książek

Książki w zbiorach bibliotecznych CDPGŚ (pozycje z sygnaturą rozpoczynającą się od litery "B" są odbitkami kserograficznymi).

Czasopisma

Czasopisma w zbiorach bibliotecznych CDPGŚ.

Artykuły z czasopism

Baza artykułów przyrodniczych

Artykuły z czasopism dotyczące przyrody województwa śląskiego/Górnego Śląska.

Baza artykułów "pomocnych"

Artykuły z czasopism o tematyce przyrodniczej, ale nie związane z przyrodą województwa śląskiego/Górnego Śląska, pomocne w realizacji zadań statutowych CDPGŚ.

Baza dokumentów kartograficznych

Wykaz map papierowych, które znajdują się w zasobach CDPGŚ. Baza nie zawiera informacji o mapach cyfrowych.

Zbiory specjalne

Materiały i pomoce dydaktyczne

Baza poświęcona edukacji ekologicznej (pakiety edukacyjne, scenariusze zajęć, gry planszowe itp.). Baza nie zawiera książek i czasopism o tej tematyce, które zamieszczone zostały w innych bazach ("Baza książek", "Baza artykułów przyrodniczych", "Baza bibliograficzna") i oznaczone słowem kluczowym „edukacja ekologiczna”.

Baza zawiera m. in. prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie, prace habilitacyjne, sprawozdania z realizacji tematów badawczych.

Baza zawiera m. in. dokumenty dźwiękowe i audiowizualne, programy multimedialne i edukacyjne oraz programy radiowe i telewizyjne.

Pomoce naukowe pracowników

Wykaz pomocy naukowych, które znajdują się w poszczególnych pracowniach CDPGŚ, z zakresu prawa, informatyki itp.

Dokumenty skserowane i wydrukowane

Baza kserokopii i wydruków (odbitki kserograficzne, nadbitki, wydruki)

Baza zawiera:

  • fragmenty książek,
  • artykuły z czasopism,
  • opracowania własne i zlecone przez CDPGŚ,
  • opracowania własne i zlecone przez inne instytucje,
  • opracowania studialne i planistyczne,
  • waloryzacje przyrodnicze.

Dokumenty życia społecznego

Wykaz dokumentów życia społecznego (ulotki, foldery, broszury, plakaty i in.) o tematyce przyrodniczej.

Bibliografia przyrodnicza

Baza książek, czasopism i innych dokumentów związanych z przyrodą województwa śląskiego/Górnego Śląska, które nie znajdują się w zbiorach bibliotecznych CDPGŚ, ale wskazano co najmniej jedną lokalizację dla każdej pozycji.